Zásady ochrany osobných údajovVlastníkom webovej stránky Test The Soil je spoločnosť LIFEZPKWS, ktorá je správcom vašich osobných údajov.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame informácie zhromaždené na webovej stránke Test The Soil, a vysvetľujú dôvody, prečo musíme zbierať určité údaje o používateľovi. Preto sa, pred začatím používania stránky Test The Soil, oboznámte s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Dôležitosť vašich osobných údajov si vážime a zaväzujeme sa zabezpečovať ich dôvernosť a ochranu.

Osobné údaje, ktoré zbierame:
Pri návšteve webovej stránky Test The Soil automaticky zbierame určité informácie o vašom zariadení, vrátane informácií o vášom webovom prehliadači, IP adrese, časovom pásmi a niektorých súboroch cookie nainštalovaných na vašom zariadení. Okrem toho, počas prehliadania stránky zbierame informácie o konkrétnych webových stránkach alebo produktov, ktoré si prezeraťe, aké stránky alebo vyhľadávacie frázy vás presmerovali na našu stránku a spôsobe, akým ju používate. Tieto informácie, ktoré sa zbierajú automaticky, nazývame „Informácie o zariadení“. Okrem toho môžeme zbierať osobné údaje, ktoré nám poskytnete (vrátane, ale nie výhradne mena, adresy, údajov o platbe atď.) počas registračného procesu, aby sme umožnili plnenie zmluvy.

Prečo spracovávame vaše údaje?
Našou najvyššou prioritou je zabezpečenie bezpečnosti údajov zákazníkov/používateľov, preto môžeme spracovávať iba obmedzené údaje v rozsahu, ktorý je absolútne nevyhnutný pre fungovanie webovej stránky. Informácie, ktoré sa zbierajú automaticky, sa používajú výhradne na identifikáciu potenciálnych prípadov zneužitia a na vytváranie štatistických údajov o používaní našej webovej stránky. Spomínané štatistické údaje sa nezhromažďujú takým spôsobom, ktorý umožňuje identifikáciu konkrétneho používateľa systému.

Na našu webovú stránku môžete prísť bez toho, aby ste nám odhalili svoju totožnosť alebo poskytli akékoľvek informácie, na základe ktorých by ste mohli byť identifikovaní ako konkrétna a identifikovateľná osoba. Ak však chcete využívať určité funkcie stránky, dostávať náš newsletter alebo poskytnúť iné informácie prostredníctvom vyplnenia formulára, môžete nám poskytnúť svoje osobné údaje, ako je e-mailová adresa, meno, priezvisko, mesto bydliska, spoločnosť, organizácia a telefónne číslo. Môžete sa rozhodnúť neposkytnúť nám svoje osobné údaje, avšak v takom prípade nemusíte mať možnosť využívať určité funkcie stránky. Napríklad, nebudeme vám môcť posielať náš newsletter alebo vás priamo kontaktovať prostredníctvom stránky. Používatelia, ktorí nie sú istí, ktoré informácie sú povinné, sa môžu obrátiť na nás písomne na adresu kontakt@lifezpwks.pl.

Vaše práva:
Ak ste občanom Európskej únie, máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov:

1. Právo na informácie.
2. Právo na prístup k informáciám.
3. Právo na opravu údajov.
4. Právo na vymazanie údajov.
5. Právo na obmedzenie spracúvania údajov.
6. Právo namietať spracúvanie údajov.
7. Právo namietať spôsob spracúvania údajov.
8. Právo namietať.
9. Práva týkajúce sa automatizovaného rozhodovania a profilovania.

Ak chcete uplatniť tieto práva, kontaktujte nás prostredníctvom uvedených kontaktných informácií.

Okrem toho, ak ste občanom Európskej únie, upozorňujeme, že údaje používateľa môžu byť spracovávané na plnenie prípadných dohôd uzavretých s používateľom (napríklad pri zadávaní objednávky prostredníctvom stránky) alebo na plnenie našich oprávnených obchodných činností uvedených vyššie. Okrem toho je potrebné mať na pamäti, že informácie o používateľovi môžu byť prenášané mimo Európskej únie, vrátane Kanady a Spojených štátov.

Odkazy na iné webové stránky
Na našej webovej stránke sa môžu nachádzať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú v našom vlastníctve ani nimi nie sú spravované. Informujeme, že nezodpovedáme za iné webové stránky ani za ich postupy ochrany osobných údajov. Preto vás vyzývame, aby ste našu webovú stránku vedome opustili a oboznámili sa s politikou ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorá môže zbierať osobné údaje.

Ochrana údajov:
Zabezpečujeme bezpečnosť informácií poskytnutých používateľom na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, ktoré je chránené pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Implementujeme vhodné administratívne, technické a fyzické opatrenia na kontrolu a dohľad nad prístupom, používaním, úpravou a zverejňovaním osobných údajov s cieľom ochrany pred neoprávneným prístupom, použitím, úpravou a zverejňovaním. Napriek tomu nemôžeme zaručiť bezpečnosť prenosu údajov prostredníctvom internetovej alebo bezdrôtovej siete.

Zverejnenie informácií v súlade s právnymi predpismi:
Všetky informácie, ktoré zbierame, používame alebo dostávame, budú zverejnené v prípade, ak je to požadované alebo povolené zákonom, napríklad na splnenie súdneho citátu alebo podobného právneho konania, a keď úprimne veríme, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, vášho bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, odhalenia podvodu alebo v reakcii na požiadavky vládnych orgánov.

Kontaktné informácie:
Ak sa chcete obrátiť na nás pre viac informácií o týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo akékoľvek záležitosti súvisiace s vašimi právami a osobnými údajmi, môžete nám poslať e-mail na adresu kontakt@lifezpkws.pl.
Copyrights (C) 2023 by LIFEZPKWS
Privacy Policy
powered by getknow
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
This site is registered on wpml.org as a development site.